Cilt 2, Sayı 1 (2015)

Bahar 2015/Cilt 2 Sayı 1

ISSN: 1302-6615

İçindekiler

Yayın Kurulu PDF (English)
 

Makaleler

Toplumsal Hareketlerin Markalanmasında Reklamın Kullanımı PDF (English)
Ali Murat YEL, Alparslan NAS
Marka Yönetiminde Araştırma: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği PDF (English)
Betül ÖZKAYA
Haber Merkezlerinde Dolaylı Denetim: Bir Katılımlı Gözlem Çalışması PDF (English)
Deniz TANSEL İLİÇ
Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak E-Wom’un Turizm Ürünleri Tercihine Etkisi PDF (English)
Nur ÜNDEY KALPAKLIOĞLU
Duyusal Markalamanın Marka Sadakati Üzerindeki Rolü PDF (English)
Nurhan BABÜR TOSUN, Kamile ELMASOĞLU
Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı PDF (English)
Zafer Özdemir
Nefret Söylemi ve Yeni Medya PDF (English)
Zeynep Burcu VARDAL


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr