Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler Açısından Yeni Bir Yaklaşım: Random Acts Of Kindness (Rastgele İncelikli Davranışlar)

Sercan İldem, Ebru Özgen
2.708 1.117

Öz


Pazarlama halkla ilişkileri, halkla ilişkiler tekniklerinin ve yöntemlerinin pazarlamaya uygulanmasıyla ortaya çıkan bir iletişim çalışması olarak bilinmektedir. Günümüzde birçok global şirket gibi KLM havayolları da pazarlama halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir; ancak pazarda kendini farklı konumlandırmak isteyen KLM, pazarlama halkla ilişkiler faaliyetlerinde yeni bir kavramı uygulamak istemiş ve sosyal yardım amaçlı bir terim olan “random acts of kindness” kavramını adapte etmiştir. Bu çalışmada da, KLM’nin pazarlama halkla ilişkiler taktiği olarak random acts of kindness kavramını kullanımıyla ilgili analiz yapılmıştır. Araştırma da KLM’nin yürüttüğü kampanya betimsel analiz yöntemi yapılarak incelenmiştir. Araştırma da, kampanya ile ilgili videolar incelenmiş ve elde edilen bulgular çalışma içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni medya, viral pazarlama, viral reklam, göstergebilimsel, Samsung.

Tam metin:

PDF


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr