Lobicilik ve İsviçre'nin Sözleşmeli Çocukları: Verdingkinder

Fatma Türkkol
2.639 1.249

Öz


Lobicilik kavramının temel tanımlarından biri, “Belirli bir çıkar grubunun isteklerini, siyasal organlara kabul ettirmek, onları kendi doğrultusunda etkilemek amacıyla kurulmuş topluluk” şeklindedir. Bu tanımlamaya uygun bir örnek oluşturan ve çalışmaya konu olan olay da İsviçre'de 1790'lı yıllardan 1960'lı yılların sonuna kadar süren bir çocuk hakları ihlalidir. Yapılan bir yasal düzenleme ile 14 yaşından küçük çocukların fabrikalarda çalışması yasaklanınca çocuklar ailelerinden alınarak çiftliklere satılmış ve süreci de toplumun kabullenmesi sağlanacak şekilde din adamları yürütmüştür. Bu çocukların ortak özellikleri yoksul, boşanmış veya suç işlemiş ebeveynlere sahip olmalarıdır. 1998 yılından beri resmi olarak mağdurların haklarını konu alan lobicilik faaliyetinin büyük oranda başarıya ulaştığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarla tanıklar dinlenmekte, hedeflenen tazminatın devlet tarafından mağdurlara ödenmesine çalışılmaktadır. Halen hayatta olan 10.000 mağduru ve ailelerini yakından ilgilendiren konu, başarıya ulaşmış bir lobicilik faaliyeti örneği olarak gösterilebilir niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Verdingkinder, çocuk işçi, lobicilik, insan hakları.

Tam metin:

PDF


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr