21. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Gazetecilik: Mesleki Rol Kavrayışı ve Etkili Dinamikler

İncilay Cangöz
2.200 991

Öz


Bu çalışmada yeni iletişim teknolojileri bağlamında gazetecilik alanındaki değişimler ele alınmaktadır. Özellikle web 2.0 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla haberin üretiminden tüketimine önemli dönüşümler yaşanıyor. Gazetecilerin profesyonel rol algısında liberal teoriye yaslanarak, objektifliği mihenk taşı kabul eden ve gerçeği tarafsız şekilde aktaran aktör rolü varlığını korumaktadır. İzler kitle ile etkileşim web 2.0 teknolojisi ile artmış görünüyor ancak gazetecilerin toplumla mesafesinin açıldığı da kabul görmektedir dolayısıyla web 2.0’ın medyanın demokrasiye katkısını geliştirmemiştir. Türkiye’de gazetecilik alanında yaşanan değişimleri sadece yeni iletişim teknolojileriyle açıklamak yeterli değildir; güncel siyaset kimi boyutların değişmesine yol açmıştır. İletişim özgürlüğü azalırken, editoryal bağımsızlık azalmış, baskı ve sansür artmıştır.

Araştırmada anket araştırma tekniği kullanılmış; 102 anaakım ve alternatif medyada çalışan profesyonel gazetecinin anketi doldurması aracılığıyla veri toplanmıştır.

Anahtar sözcükler: Gazetecilik mesleki rolleri, web 2.0 ve gazetecilik


Tam metin:

PDF


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr