Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı

Altuğ Akın
2.184 457

Öz


Bu makalede futbol taraftarlığı kimlikleri etrafında bir internet forumunda bir araya gelmiş bir topluluğun, Özgür Soylu isimli taraftarın deplasman maçına giderken öldürülmesi olayı ardından medya mağduru oldukları hissini kolektifleştirmeleri ve öfkelerini medyaya karşı eylemlere dönüştürme süreçleri incelenmiştir. İçerik analizi ve internet etnografisi yöntemlerinin kullanıldığı araştırmada hedeflenen, forum kullanıcısı taraftarların ortaya koydukları medyaya yönelik tepkinin özelliklerinin, sebeplerinin ve dönüşümünün derinlemesine anlaşılmasıdır. Medyanın toplumsal gücünün denetim altında tutulma yollarından biri olarak tartışılan taraftarların medyaya yönelik tepkisinin medya ve iletişim çalışmaları alanındaki eleştirel yaklaşımları besleyebileceği noktaların tartışıldığı makalede öfkenin eyleme dönüşümü medya gücü ve alternatif medya kavramlarından hareketle ele alınmıştır. Bu süreçte önemli bir durak olarak medya mağduriyeti hissi kavramı önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Medya eleştirisi, futbol taraftarlığı, eleştirel medya ve iletişim çalışmaları, internet, Tribün Dergi.

Tam metin:

PDF


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr