Duyusal Markalamanın Marka Sadakati Üzerindeki Rolü

Nurhan BABÜR TOSUN, Kamile ELMASOĞLU
4.053 1.028

Öz


Özet

Bu çalışmada, günümüzde zorlu pazar yapısı altında pek çok işletmenin tüketicilerde marka sadakati oluşumu sağlamak amacıyla uygulamaya başladığı duyusal markalama stratejisinin etkin olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk aşamada, duyusal yolla markalama yaptığı düşünülen markaları saptamak için odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Coca Coca, Nutella ve Nescafe en başarılı duyusal markalama yapan markalar olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonraki aşamasında ise, Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri arasından bu markaları iyi tanıyan ve kullanan kişilerden seçilmiş katılımcılara, duyusal markalamanın sadakat üzerindeki etkisini saptamaya yönelik anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, duyusal markalamanın marka sadakati üzerinde pozitif yönde bir etkide bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.


Tam metin:

PDF (English)


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr