Marka Yönetiminde Araştırma: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği

Betül ÖZKAYA
4.714 1.359

Öz


Özet
Her markanın birbirine benzediği hiper rekabet ortamında marka yönetmek her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Değişimin hızının artık herkesin ezberini bozduğu böyle bir ortamda, markalar pek çok rakip marka arasından farklılaşarak tüketici zihninde yer alma peşinde koşmakta ve bu farklılığı ise artık duygusal bağlarla yaratmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bilgiye olan ihtiyaç da hiç olmadığı kadar artmaktadır. İşte bu nedenle, bugün artık marka yöneticilerinin, değişimi yönetebilmek için her zamankinden daha fazla bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.
Her marka yöneticisinin, tüketicilerin zihnini okuması mümkün olamadığı için araştırmaların gücü de tam bu noktada devreye girmekte ve yöneticiler, tüketicilerin neyi neden yaptıklarını anlamak ve doğru kararlar verebilmek için son yıllarda büyük önem kazanan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniğinden yararlanmaktadırlar. Başarılı markaların pek çoğu tüketicilerini, bu teknik sayesinde çok daha yakından tanıyabilmekte, tüketicilerin beklentilerini daha iyi bilebilmekte ve böylece geleceği bugünden görerek yatırımlarını yönlendirebilmektedirler.


Tam metin:

PDF (English)


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr