Kurumsal Yönetimlerde Finansal ve Etik Kararlar

İhsan Gülay, Belis Gülay
2.595 1.408

Öz


Ticari hayatta faaliyet gösteren tüm kurumsal şirketlerin temel amacı, toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri karşılamakla birlikte şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak gerekli getiriyi ve ticari itibarı sağlamaktır.

Kurumsal şirketlerin marka değerini koruma ve yükseltmeleri şirket stratejilerinin doğru tanıtım algılamasının yapılmasıyla mümkündür.

Kurumsal yönetimler bu algılamayı etik değerler üzerinden yaygın ve doğru yöntemleri halinde marka değerlerinin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayabilirler.

Küreselleşen iş dünyasında 1997 yılında Uzak Doğu’da başlayan ve tüm Dünya’yı sarsan skandallardan sonra, Amerika’da, Avrupa’da yaşanan şirket skandalları kurumsal yönetim ilkelerinin yazılımını ve uygulanmasını gerekli kılmış, başta ABD olmak üzere birçok yeni yasal düzenlemelerin çıkarılmasını zorunluluk haline getirmiştir. 


Tam metin:

PDF


Ar. Gör. Nesrin Yarar

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

nesrinyarar@maltepe.edu.tr

 

Ar. Gör. Engin Tire

Maltepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dergisi

Marmara Eğitim Köyü 34857

Maltepe/İstanbul

0 (216) 626 10 50/2729

iletisimdergisi@maltepe.edu.tr

engintire@maltepe.edu.tr